Thuật ngữ
 1. Đây là một loại bảo đảm cho bảo hiểm xe chi trả cho những hư hỏng dẫn đến tổn thất về tài sản, sự phá hủy hoặc hư hỏng các tài sản khác do tai nạn ô tô trong khi đang sở hữu, sử dụng hoặc quản lý xe.
 2. Đây là một tai nạn trong đó chiếc xe bị ăn cắp và không được tìm thấy trong vòng 30 ngày từ khi được báo cho cảnh sát, dẫn đến việc xử lý bảo hiểm xe. (Việc xử lý này chỉ có thể thực hiện nếu bạn đăng ký với bên bảo hiểm xe để chi trả cho hư hỏng của chiếc xe.)
 3. Đây là tai nạn trong đó mức độ chi trả của bảo hiểm chưa được xác định do việc xử lý tai nạn chưa hoàn thành sau khi công ty bảo hiểm bắt đầu xử lý vụ tai nạn.
 4. Đây là khoản tiền do công ty bảo hiểm thanh toán mà không bao gồm tiền khấu trừ và tiền bồi thường lỗi trong trường hợp xảy ra tai nạn bảo hiểm trong bảo hiểm ô tô.
 5. Nếu xe bị hư hỏng do tai nạn ô tô, đó là chi phí trực tiếp cho việc sửa xe, chẳng hạn như sửa các bộ phận, nhân công, và sơn xe, mà không bao gồm tiền bồi thường gián tiếp chẳng hạn như chi phí vận chuyển ô tô và phí thuê và bất kỳ khoản tiền bồi thường lỗi nào, ngoài các khoản chi phí khác.
Lịch sử bị ngập nước của xe
Dịch vụ cung cấp thông tin về các phương tiện xe bị hư hỏng do ngập nước dựa trên hồ sơ tai nạn bảo hiểm xe ô tô.

Dịch vụ tra cứu lịch sử xe đầu tiên tại Hàn Quốc Mua xe đã qua sử dụng từ Hàn Quốc?

 • 기준일자

Tuy nhiên, thông tin về trường hợp tai nạn ngoài phạm vi bảo hiểm có thể không có sẵn.

Miễn phí kiểm tra lịch sử bị ngập nước của xe

Tuy nhiên, thông tin về trường hợp tai nạn ngoài phạm vi bảo hiểm có thể không có sẵn.

Dữ liệu

DỮ LIỆU CARHISTORY

CarHistory là dịch vụ tra cứu thông tin về xe cộ tốt nhất ở Hàn Quốc và cung cấp dữ liệu đáng tin cậy về các phương tiện đã qua sử dụng.

Thông tin về số tai nạn được bảo hiểm theo ghi chép

Thông tin về tai nạn được bảo hiểm theo ghi chép

93,491,840
Thông tin tổng hợp về số tai nạn đặc biệt

Thông tin tổng hợp về tai nạn đặc biệt

1,434,733
Số người truy cập trong tháng

Người truy cập trong tháng

177,746
Kết quả tìm kiếm thiệt hại xe lớn nhất của ngày hôm qua.

Yesterday’s search result of the largest vehicle damage.

1,299,660,459 won
Menu

MENU SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN

Sử dụng CarHistory tiện lợi hơn với các menu sử dụng thường xuyên

Tại sao kiểm tra lịch sử tai nạn của xe lại rất quan trọng?

 1. Số vụ tai nạn trung bình: 2,93 (dựa trên số liệu về các phương tiện được tìm kiếm trên CarHistory năm 2016)
 2. Kiểm tra mức độ hư hỏng do bị ngập nước và hư hỏng toàn diện của xe đe dọa đến an toàn của người lái xe
 3. Ngăn chặn gian lận khi mua bán xe

Hướng dẫn về phí sử dụng thông tin

 1. 2.200 KRW cho mỗi trường hợp (bao gồm VAT, khoảng 2,00 $)

Hướng dẫn

 1. Nhập số VIN
 2. Thanh toán
 3. In Báo cáo

Mô tả về thuật ngữ dễ hiểu

 1. Bảo hiểm thiệt hại
  Nếu chi phí sửa chữa của chiếc xe hư hỏng vượt quá giá trị phù hợp được công nhận bởi công ty bảo hiểm dưới dạng tổn thất dự kiến, và nếu chiếc xe hư hỏng không thể sửa chữa được, và kể cả khi chiếc xe có thể sửa được, nó có thể không hoạt động hết chức năng, đó là tai nạn mà bảo hiểm sẽ bồi thường.
 2. Tai nạn không xác định
  Đây là tai nạn trong đó mức độ chi trả của bảo hiểm chưa được xác định do việc xử lý tai nạn chưa hoàn thành sau khi công ty bảo hiểm bắt đầu xử lý vụ tai nạn.

Car History Báo cáo

Dịch vụ tra cứu nguồn gốc xe đầu tiên của Hàn Quốc
Mua một chiếc xe đã qua sử dụng từ Hàn Quốc?